NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

7 resultater

Type artikkel
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter, Næringspolitikk

  Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

  Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

 2. Nyheter, Næringspolitikk

  NHO Luftfart etterspør kraftig tiltakspakke for norsk luftfart

  NHO Luftfart etterspør en kraftig tiltakspakke for luftfartsvirksomheter som resultat av Korona. Bransjen opplever store økonomiske utfordringer som følge av korona. Det er derfor behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å opprettholde et grunnleggende flytransporttilbud, og dempe de økonomiske skadevirkningene.

 3. Uttalelser, Næringspolitikk

  Arendalsuka - Hvorfor er et godt flytilbud viktig for Norge

  Hvorfor er et godt flytilbud i Norge viktig for norsk næringsliv? Det vil du få vite mer om på Arendalsuka.

 4. Uttalelser, Næringspolitikk

  Behandling av personopplysninger i NHO Luftfart

  Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger.

 5. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner.

 6. Uttalelser, Næringspolitikk

  Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

 7. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene.