Norsk reiseliv valgt som en av regjeringens eksportsatsinger

Næringsministeren annonserer at reiselivet blir en av regjeringens eksportsatsinger.

«Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen, der målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. Nå har regjeringen plukket ut norsk reiseliv som en av de eksportnæringene som myndighetene skal satse på i fremtiden.

NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Fellesforbundet, Parat, Norsk Reiseliv og Virke Reiseliv står sammen bak innspillet "Mer og grønnere reiselivseksport" som ble sendt Nasjonalt eksportråd for å sikre at reiselivet skulle bli valgt som en av regjeringens eksportsatsinger.

For mer informasjon ser her.