Artikler

Vis filtrering

66 resultater

Type artikkel
Velg område
66 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHO Luftfart skal ha møte med Justis- og beredskapsdepartementet om "entry/exit"

    EU har vedtatt en forordning om et nytt og utvidet system for elektronisk registrering av tidspunkt og sted for inn- og utreise over Schengen-samarbeidets yttergrenser. Norske myndigheter har lagt seg på en såkalt O+ løsning. Dette betyr manuell kontroll av de reisende – noe som vil medføre et behov for en vesentlig oppbemanning av grensekontrollpunktene. Norske myndigheter har besluttet at flyselskapene må finansiere denne myndighetsoppgaven gjennom en økt passasjeravgift. Dette mener vi er prinsipielt galt og NHO Luftfart vil ta dette opp med politisk ledelse i Justis-og beredskapsdepartementet i møte 12. januar 2023.