For flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge

Siste nyheter

  1. Dyrere flyreiser og dårligere rutetilbud

    Samferdselsdepartementet har bestemt at avgiftene flypassasjerer og flyselskap må betale for å benytte norske flyplasser neste år skal øke mer enn dobbelt så mye som den generelle prisstigningen. Det betyr økte flypriser, dårligere rutetilbud og svekkelse av de norske flyselskapene, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Lahnstein.

Fakta om luftfarten!

Så mye reiser vi

  • 33 millioner reiste med fly i Norge i 2011
  • 70% av de flyvende har ikke alternative transportmuligheter
  • 34% av turistene i Norge reiser med fly

Flyavganger knytter oss til resten av verden

200.000 internasjonale flyavganger knytter Norge til 130 flyplasser i 35 land

Luftfarten i Norge er samfunnsnyttig

  • Luftfarten sysselsetter omtrent 61.000 arbeidstakere i Norge
  • Luftfarten i Norge betaler omkring 9 milliarder kroner i skatt
  • Verdiskapningen i norsk luftfart utgjør vel 2% av BNP

Luftfarten og klimagassutslipp

Norsk innenriks luftfart står for noe over 2 prosent av de nasjonale klimagassutslippene