For flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge

Siste nyheter

  1. NHO Luftfart besøkte NTNU

    NHO Luftfart besøkte i dag NTNU i forbindelse med at Regjeringen har satt av 5 millioner i revidert statsbudsjett til ny flyingeniørutdanning i Norge.

Fakta om luftfarten!

Så mye reiser vi

  • 33 millioner reiste med fly i Norge i 2011
  • 70% av de flyvende har ikke alternative transportmuligheter
  • 34% av turistene i Norge reiser med fly

Flyavganger knytter oss til resten av verden

200.000 internasjonale flyavganger knytter Norge til 130 flyplasser i 35 land

Luftfarten i Norge er samfunnsnyttig

  • Luftfarten sysselsetter omtrent 61.000 arbeidstakere i Norge
  • Luftfarten i Norge betaler omkring 9 milliarder kroner i skatt
  • Verdiskapningen i norsk luftfart utgjør vel 2% av BNP

Luftfarten og klimagassutslipp

Luftfarten i Norge står for 2,1 % av de nasjonale klimagassutslippene