NHO Luftfart

Innhold

For flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge

Siste nyheter

 1. Nyheter

  NHO Luftfart ber om møte om nødvendige tiltak for norsk luftfart i kjølevannet av Covid-19

  NHO Luftfart har sendt brev til Næringsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren der vi anmoder om et møte for å diskutere behovet for ytterligere nødvendige tiltak for å avhjelpe de enorme utfordringene som luftfartsbransjen står ovenfor som et resultat av Covid-19.

 2. Nyheter

  NHO Luftfarts høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart deltok i det offentlig oppnevnte utvalget, men har allikevel ønsket å komme med noen synspunkter og innspill på utvalgets rapport.

 3. Nyheter, Uttalelser

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart er positiv til regjeringens initiativ om å utarbeide et program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. NHO Luftfart har spesielt valgt å fokusere på å gi innspill til anbefalte mål, tiltak og virkemidler.

Fakta om luftfarten!

Så mye reiser vi

 • 33 millioner reiste med fly i Norge i 2011
 • 70% av de flyvende har ikke alternative transportmuligheter
 • 34% av turistene i Norge reiser med fly

Flyavganger knytter oss til resten av verden

200.000 internasjonale flyavganger knytter Norge til 130 flyplasser i 35 land

Luftfarten i Norge er samfunnsnyttig

 • Luftfarten sysselsetter omtrent 61.000 arbeidstakere i Norge
 • Luftfarten i Norge betaler omkring 9 milliarder kroner i skatt
 • Verdiskapningen i norsk luftfart utgjør vel 2% av BNP

Luftfarten og klimagassutslipp

Luftfarten i Norge står for 2,1 % av de nasjonale klimagassutslippene