For flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge

Siste nyheter

  1. NHO Luftfart søker næringspolitisk rådgiver.

    Ønsker du å bidra til en grønn og konkurransedyktig luftfartsnæring? NHO Luftfart søker næringspolitisk rådgiver som vil bidra til at luftfarten raskere blir fossilfri og at våre medlemmer, med norske lønns- og arbeidsvilkår, har konkurransedyktige rammevilkår.

Fakta om luftfarten!

Så mye reiser vi

  • 33 millioner reiste med fly i Norge i 2011
  • 70% av de flyvende har ikke alternative transportmuligheter
  • 34% av turistene i Norge reiser med fly

Flyavganger knytter oss til resten av verden

200.000 internasjonale flyavganger knytter Norge til 130 flyplasser i 35 land

Luftfarten i Norge er samfunnsnyttig

  • Luftfarten sysselsetter omtrent 61.000 arbeidstakere i Norge
  • Luftfarten i Norge betaler omkring 9 milliarder kroner i skatt
  • Verdiskapningen i norsk luftfart utgjør vel 2% av BNP

Luftfarten og klimagassutslipp

Norsk innenriks luftfart står for noe over 2 prosent av de nasjonale klimagassutslippene