Konferanse om bærekraftig flydrivstoff på Sentralen i Oslo torsdag 13. april

Norsk luftfart har satt mål om være fossilfri i 2050. Bærekraftig flydrivstoff vil bli svært viktig for at målet kan nås. Omstillingen vil bli krevende for luftfarten, men representerer også spennende industrimuligheter for Norge.

Avinor inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Luftfart, LO og ZERO til konferanse om bærekraftig flydrivstoff på Sentralen i Oslo torsdag 13. april (kl. 9 til 17).

Norsk luftfart har satt mål om være fossilfri i 2050. Bærekraftig flydrivstoff vil bli svært viktig for at målet kan nås. En kombinasjon av økende omsetningskrav i Europa og flyselskapers og brukere av flyreisers ambisjoner om å kutte utslipp er forventet å gi sterkt økende etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff. Omstillingen vil bli krevende for luftfarten, men representerer også spennende industrimuligheter for Norge.

Norge har gått foran med innfasing av bærekraftig flydrivstoff. Kan vi ta en betydelig rolle også på produksjonssiden? Mye ligger til rette i Norge og det er interessante synergier mot eksisterende og fremtidig industri både når det gjelder teknologier og innsatsfaktorer. Men det gjenstår investeringsbeslutninger; hvordan kan vi realisere planene?

Noen eksempler på hva du kan forvente denne dagen:

 • Luftfarten vil fortelle om betydningen av og markedet for bærekraftig flydrivstoff
 • Du vil få høre siste nytt om det europeiske regelverket for produksjon av bærekraftig drivstoff fra ulike innsatsfaktorer og hvordan det vil slå ut for Norge
 • Industriprosjekter i Norge vil fortelle om produksjonsplaner og snakke om hvordan storskala produksjon i Norge kan bli realisert.
 • Vi vil se på ressurstilgang og diskutere synergier mellom produksjon av bærekraftig flydrivstoff og annen industri og koblinger til det grønne skiftet i et større perspektiv
 • Vi vil drøfte hvordan vi kan få fart på frivillig innfasing av bærekraftig flydrivstoff
 • Det vil også bli politiske diskusjoner om mulighetene i Norge og hvordan vi kan bygge grønne verdikjeder og en industri på dette området

Vi inviterer hele økosystemet rundt produksjon, omsetning og bruk av bærekraftig flydrivstoff samt politikere, virkemiddelapparat, myndigheter og store kjøpere av flyreiser.

Bekreftede innledere inkluderer:

 • Espen Barth Eide, klima- og miljøminister
 • Bent Joachim Bentzen, statssekretær, Samferdselsdepartementet
 • Abraham Foss, konsernsjef Avinor
 • Geir Karlsen, konsernsjef Norwegian
 • Kjetil Håbjørg, konserndirektør og Norgessjef, SAS
 • Stein Nilsen, konsernsjef Widerøe
 • Christina Daniela Dreetz, SVP landanlegg, Equinor
 • Thomas Skadal, CEO Biozin
 • Erik Lahnstein, påtroppende administrerende direktør, NHO Luftfart
 • Sissel M. Skoghaug, nestleder, LO
 • Jonathan Sørbye, eksportsjef, Innovasjon Norge
 • Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri og Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, ZERO

Se oversikt over alle innledere og paneldeltakere her.

Fullt program

DNV vil lansere en fersk rapport om potensialet for norsk produksjon av bærekraftig flydrivstoff fra ikke-biologiske kilder (finansiert av Avinor og Innovasjon Norge). Rapporten inneholder også en mulighetsstudie av produksjon på Mongstad og Kollsnes.

I tillegg til et faglig program, er intensjonen også at dette skal være en møteplass for alle som arbeider med bærekraftig flydrivstoff. Vi håper at dere i løpet av konferansen knytter nye kontakter, og fortsetter dialogen i etterkant. Det er behov for samarbeid for å realisere storskala produksjon.