NHOs årskonferanse

NHO Luftfart deltok, i sammen med en rekke politikere og næringslivsledere, på NHOs årskonferanse 5. januar. Tema for konferansen var "Uro" - hvordan skal vi møte de nye store utfordringene som folk og bedrifter står overfor og hvordan må vi jobbe sammen for å løse dem.

NHO avholdt sin årskonferanse 5. januar. NHO Luftfart deltok på konferansen i sammen med en rekke politikere og næringslivsledere. Tema for årets konferanse var "Uro". Uro gir muligheter og krever handling:

  • Det er uro i verden rundt oss, derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid
  • Bedriftene opplever uro og usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser
  • Flere kjenner på uro i lokalsamfunn, derfor trenger vi bedrifter som kan trygge jobber og sikre velferd

For mer informasjon se her