NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

30 resultater

Type artikkel
Velg område
30 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  NHO Luftfart ber om møte om nødvendige tiltak for norsk luftfart i kjølevannet av Covid-19

  NHO Luftfart har sendt brev til Næringsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren der vi anmoder om et møte for å diskutere behovet for ytterligere nødvendige tiltak for å avhjelpe de enorme utfordringene som luftfartsbransjen står ovenfor som et resultat av Covid-19.

 2. Nyheter

  NHO Luftfarts høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart deltok i det offentlig oppnevnte utvalget, men har allikevel ønsket å komme med noen synspunkter og innspill på utvalgets rapport.

 3. Nyheter, Uttalelser

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart er positiv til regjeringens initiativ om å utarbeide et program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. NHO Luftfart har spesielt valgt å fokusere på å gi innspill til anbefalte mål, tiltak og virkemidler.

 4. Nyheter, Nyhet, Lønn og tariff

  Lønnskompensasjonsordning

  Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar. NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao. "full lønn" i 18 dager.

 5. Nyheter

  NHO Luftfart etterspør ytterligere tiltak i forbindelse med korona-krisen

  NHO Luftfart ber om ytterligere tiltak for brasjen i forbindelse med korona-krisen

 6. Nyheter, Næringspolitikk

  Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

  Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

 7. Nyheter

  Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart

  Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart. Regjeringens tiltak 13.mars gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart.

 8. Nyheter

  Koronaviruset - råd til bedriftene

  NHO har utarbeidet en veileder til bedriftene i forbindelse med koronaviruset. Her finner du svar på situasjoner som kan oppstå i bedriften og nyheter relatert til koronaviruset.

 9. Nyheter, Næringspolitikk

  NHO Luftfart etterspør kraftig tiltakspakke for norsk luftfart

  NHO Luftfart etterspør en kraftig tiltakspakke for luftfartsvirksomheter som resultat av Korona. Bransjen opplever store økonomiske utfordringer som følge av korona. Det er derfor behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å opprettholde et grunnleggende flytransporttilbud, og dempe de økonomiske skadevirkningene.

 10. Nyheter

  Rettssak om virksomhetsoverdragelse

  Rettssaken om virksomhetsoverdragelse mellom piloter og Babcock startet i dag i Nord-Troms tingrett