NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  Et steg i riktig retning for luftfarten

  Forhandlingene i Stortinget betyr at det er flertall for å fjerne flypassasjeravgiften for hele 2021, og holde mva-satsen på flytransport nede på 6% frem til 1. juli 2021. I tillegg skal gjeldende ordning med kjøp av flytransporttjenester videreføres i 2021, med en økning på 370 mill kroner utover regjeringens forslag. Men kanskje aller viktigst, regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av en egen kompensasjonsordning for luftfarten. Det er er steg retning for luftfarten.

 2. Nyheter

  NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2020

  Pensjons- og forsikringskonferansen har blitt avholdt over 50 ganger, og den skal selvsagt avholdes i år også. For første gang er konferansen digital, så du kan delta uansett hvor du er.

 3. Nyheter, Klima og miljø

  Luftfartsbransjen med ambisiøst mål: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050

  Norsk luftfart skal være verdensledende på klimaløsninger. Det er målsettingen i en fersk rapport fra en samlet norsk luftfartsbransje. For første gang har SAS, Widerøe, Norwegian, Avinor, LO og NHO Luftfart gått sammen om å sette et felles utslippsmål, og et veikart for å nå målet: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Dette innebærer at det på ruteflygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.

 4. Nyheter

  Lansering av rapport om fossilfri luftfart 2050

  Lansering av rapport om fossilfri luftfart 2050. For første gang har norsk luftfartsbransje gått sammen om en rapport som viser vei mot en fossilfri luftfart innen 2050. 

 5. Nyheter

  NHO Luftfart ber om møte om nødvendige tiltak for norsk luftfart i kjølevannet av Covid-19

  NHO Luftfart har sendt brev til Næringsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren der vi anmoder om et møte for å diskutere behovet for ytterligere nødvendige tiltak for å avhjelpe de enorme utfordringene som luftfartsbransjen står ovenfor som et resultat av Covid-19.

 6. Nyheter

  NHO Luftfarts høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart deltok i det offentlig oppnevnte utvalget, men har allikevel ønsket å komme med noen synspunkter og innspill på utvalgets rapport.

 7. Nyheter, Uttalelser

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart er positiv til regjeringens initiativ om å utarbeide et program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. NHO Luftfart har spesielt valgt å fokusere på å gi innspill til anbefalte mål, tiltak og virkemidler.

 8. Nyheter, Nyhet, Lønn og tariff

  Lønnskompensasjonsordning

  Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar. NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao. "full lønn" i 18 dager.

 9. Nyheter

  NHO Luftfart etterspør ytterligere tiltak i forbindelse med korona-krisen

  NHO Luftfart ber om ytterligere tiltak for brasjen i forbindelse med korona-krisen

 10. Nyheter, Næringspolitikk

  Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

  Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.