Reiselivet og luftfarten ber regjeringen sikre tilbringertjenesten til Oslo lufthavn

Reiselivet og luftfarten ber regjeringen sikre tilbringertjenesten til Oslo lufthavn Gardermoen. Oslo lufthavn er motoren i norsk luftfart og et viktig transportknutepunkt for hele landet. En velfungerende hovedflyplass med gode tilbringertjenester er avgjørende for turismen i Oslo-regionen.

Reiselivet og luftfarten ber regjeringen sikre tilbringertjenesten til Oslo lufthavn Gardermoen. Oslo lufthavn er motoren i norsk luftfart og et viktig transportknutepunkt for hele landet. En velfungerende hovedflyplass med gode tilbringertjenester er avgjørende for turismen i Oslo-regionen. Om lag 74 prosent av alle flyreiser i Norge skjer via Oslo lufthavn. Årlig kommer 25 millioner forretnings – og fritidsreisende til Oslo-regionen via flyplassen.

For at hovedflyplassen skal fungere optimalt er vi avhengig av en forutsigbar, stabil og effektiv tilbringertjeneste. Også av hensyn til klima og trengselen på vegene er det viktig at reisende reiser kollektivt til og fra lufthavnen. 72 prosent reiser i dag kollektivt til og fra flyplassen og hele 55 prosent bruker toget.

NHO Luftfart, NHO Reiseliv og Visit Oslo mener det er uklokt å legge ned den dedikerte tilbringertjenesten, Flytoget, fra 2028. Vi forstår at det i disse dager også vurderes om Flytoget skal legges inn i Vy, som åpner for at flytogtilbudet kan legges ned langt tidligere.

Vi har en felles interesse i å opprettholde en robust og kundevennlig tilbringertjeneste til Oslo lufthavn også i fremtiden. Reisende til og fra en flyplass har andre behov enn lokalt reisende. Dette handler om bagasje, økt informasjonsbehov, å skrive ut bagasjetagger eller andre forhold som er viktig for å få en mest mulig sømløs og god reiseopplevelse. 

Helt siden Oslo lufthavn åpnet 8. oktober 1998 har det eksistert en svært pålitelig tilbringertjeneste med tog. Også de dagene hvor det har vært forsinkelser og stopp i togtrafikken har man gjennom en enkel og god reisegaranti, god informasjon og god tilrettelegging sørget for gode alternativ for de reisende. Dette skaper trygghet. Flytoget og flyselskapene gir sine reisende langt bedre rettigheter nå uregelmessigheter oppstår enn andre kollektivformer. 

NHO Luftfart, NHO Reiseliv og Visit Oslo er av den klare oppfatning at nettopp forutsigbarheten og påliteligheten til Flytoget er medvirkende til at andelen kollektivreisende til og fra flyplassen er svært høy. Hyppighet, stive ruter, reisetid på 19 minutter til og fra Oslo sentrum, punktlighet, skreddersøm for reisende med bagasje og kapasitet på togene er viktige årsaker til at Flytoget er blitt så populært hos kundene.  

For Oslo-regionens attraktivitet for arbeids– og fritidsreiser, er et «airport express-tilbud» avgjørende. Det er feil å legge ned dette tilbudet, mens vi ser at stadig nye land etablerer nettopp et slikt tilbud til sine hovedflyplasser. For eksempel etablererer Paris og Krakow dedikerte flytogtilbud, mens London, Stockholm og flere andre land allerede har attraktive flytogtilbud. Vi er bekymret for at nedlegging av Flytoget vil gjøre Oslo Lufthavn og Osloregionen mindre attraktiv og svekke Oslo Lufthavn posisjon som internasjonal hub. 

Vi ber regjeringen revurdere nedlegging av Flytoget i 2028, og vi ber om at vi blir involvert i diskusjonene som berørte parter i saken. Vi ber samferdselsministeren ta initiativ til et møte med oss.