NHO Luftfart har avholdt generalforsamling

NHO Luftfart avholdt generalforsamling i Næringslivets hus, 15. november. Møtet ble ledet av NHO Luftfarts styreleder, Anne-Sissel Skånvik (Norwegian).

NHO Luftfart avholdt generalforsamling i Næringslivets hus, 15. november. Møtet ble ledet av NHO Luftfarts styreleder, Anne-Sissel Skånvik. NHO Luftfarts medlemsbedrifter var godt representert. Etter at den formelle delen av generalforsamlingen ble gjennomført, der nytt styre ble valgt, holdt ny leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Sigbjørn Gjelsvik (SP) et innlegg for de fremmøtte. En stor takk for dette!

Nytt styre er som følger: 

  • Anne-Sissel Skånvik, Norwegian, leder
  • Kjetil Håbjørg, SAS, nestleder
  • Stein Nilsen, Widerøe
  • Gisle Skansen, Torp
  • Heidi Wullf Heimark, Bristow
  • Ronny Repvik, Avincis
  • Siv Lunde Kolrud, SGH
  • Stian Hårlklau, Airlift