Artikler

Vis filtrering

4 resultater

Type artikkel
Velg område
4 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. EU setter ambisiøse mål for en utslippsfri luftfart

    EU's medlemsstater og Europaparlamentet ble nylig enige om en ambisiøs reform av luftfartens handel med kvoter innen EUs kvotesystem (EU ETS). Forslaget innebærer blant annet en komplett utfasing av den tildelingen av gratiskvoter allerede fra 2026. Norsk luftfart har inngått i EU ETS siden 2012.

  2. Luftfartsbransjen med ambisiøst mål: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050

    Norsk luftfart skal være verdensledende på klimaløsninger. Det er målsettingen i en fersk rapport fra en samlet norsk luftfartsbransje. For første gang har SAS, Widerøe, Norwegian, Avinor, LO og NHO Luftfart gått sammen om å sette et felles utslippsmål, og et veikart for å nå målet: Norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Dette innebærer at det på ruteflygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff.