Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Alle piloter fødes av en drøm!

Helt siden vi mennesker så den første fuglen gli over himmelen, har vi båret på drømmen om å kunne fly. De fleste innser snart sine begrensinger, men heldigvis fins det fortsatt lidenskapelige drømmere som ser et fly og tenker, hva om? Og det er nettopp de mest målrettede av disse drømmerne som er der oppe; i flyene, i cockpit-ene, hvor de daglig sørger for at tusenvis av passasjerer kommer trygt og komfortabelt frem dit de skal.

Det sies at pilotkarrieren starter med en pilotutdanning, men det er ikke helt sant. Alle piloter fødes av en drøm!

Fint å vite om pilotutdanningen!

Hvem ansetter piloter?

Flyselskapene ansetter nyutdannede piloter. Du uteksamineres fra flyskolen, kvalifisert til å fly over hele verden, og etter hvert bli kaptein i flyselskap. Flyprodusenten Boeing estimerer et behov for mer enn 550 000 piloter på verdensbasis de neste 20 årene, så dette er rett tidspunkt for velge en pilotutdanning!

Hvilke krav stilles til meg?

For å starte på utdanningen som trafikkflyger ved de private flyskolene må du:

  • være over 18 år
  • bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
  • bestå skolens opptaksprøver


Det er krav til å kunne fremvise uttømmende politiattest.

Hvor utdanner man seg - og får man noe dekket av Lånekassen?

Det tilbys trafikkflygerutdanning på tre private flyskoler i Norge. I tillegg tilbys pilotstudiet som en bachelorgrad ved Universitet i Tromsø. Skolenes yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudium med studielånsrett i Lånekassen.

Hvor kan jeg utdanne meg til pilot?

Pilot Flight Academy

Hele utdanningen hos Pilot Flight Academy utføres ved skolen på Oslo Lufthavn Sandefjord. Etter fullført studie vil du være kvalifisert til jobb som pilot i flyselskap. Pilot Flight Academy har nye Diamond fly med avanserte instrumenter. Simulatorene er av topp kvalitet, en Boeing 737NG og en Cessna 172. Skolen er åpen for studenter 24/7. Det er et livlig og sosialt studentmiljø ved skolen. På briefingrommet kan studentene møtes til praktisk planlegging av sine flyturer, men det er også et hovedkvarter for studentene og et sosialt rom med utsikt rett ut på rullebanen hvor det trenes og flyselskapene trafikkerer.

Studenter som uteksamineres fra Pilot Flight Academy besitter et internasjonalt EASA CPL(A) IR ME pilotsertifikat med frozen ATPL(A). Dette EASA-sertifikatet er høyt rangert og akseptert blant alle land som et internasjonalt pilotsertifikat i toppsjiktet. Uteksaminerte pilotstudenter er kvalifisert til å starte som styrmann i ethvert flyselskap, til å fly over hele verden, samt etter hvert å bli kaptein i flyselskap.

Gå til Pilot Flight Academy!

Universitetet i Tromsø

Flygerutdanninga ved UiT Norges Arktiske Universitet er en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Studiet er Norges eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning, og gir i tillegg til et CPL-sertifikat en bachelorgrad. Utdanningen er skreddersydd i samarbeid med bransjen, og plasseringen i Nord-Norge gir studentene en unik flyopplæring i arktiske forhold.

Første året er det kun skreddersydde teoretiske fag som danner grunnlaget for bachelor. Dette er fag som f.eks. menneske og teknologi, fysikk, og organisasjon og ledelse i luftfarten. De to neste årene kan man se frem til masse flyving i det vakreste landskapet Norge har å by på. Planlegg flyturer langs hele Norge og lær å fly visuelt eller på instrumenter i et av våre topp moderne Cessna 182T, eller i en av våre tomotors Piper PA-31 Navajo. Tren på nød-prosedyrer i vår ALSIM ALX simulator, der skolens MCCkurs også blir holdt. Opplev nordlyset danse i horisonten mens du flyr VFR-natt over Tromsø.

I tillegg til kvalitetssikret flyge-erfaring får man også fullstendig undervisning i ATPL, som er teori som inngår itrafikkflygersertifikatet. Her blir man undervist i toppmorderne lokaler av skolens instruktører, statsmetrologer, flyveledere, flymekanikere og flere andre svært anerkjente fagpersoner i bransjen. All nødvendig kursing og alle flytimer i regi av UiT i forbindelse med studiet er gratis, og dermed har skolen mulighet til å ta ut maks potensiale i hver enkelt student til å utdanne fremtidige piloter.

Studiet er veldig likt alle andre offentlige studier. Du får lån og stipend i støtte av Lånekassen hele 11 måneder i året. Du søker også på samme måte som andre universitetsstudier via samordnet opptak, selv om opptaksprosessen er noe annerledes. Hvert semester tas det opp 12 nye studenter, og det er opptak 2 ganger iåret, slik at det er 24 nye studieplasser hvert år.

Gå til Universitetet i Tromsø, luftfartsfag!

OSM Aviation Academy

OSM Aviation Academy har som hovedfokus å utdanne piloter til å jobbe som styrmann på flyselskaper i Europa. Skolen tilbyr integrert trafikkflygerutdanning med ett «Airline Ready Pilot» konsept som er skreddersydd til å forberede studentene for sin første jobb i ett flyselskap. Skolen har et nært samarbeid med flyselskapene i Europa og tilbyr studenter ett betinget jobbtilbud, noe som innebærer at dersom man oppfyller kravene som stilles under utdannelsen vil man ha mulighet til å sikre seg jobb som styrmann hos et europeisk flyselskap etter utdannelsen.

OSM Aviation Academy het tidligere "Scandinavian Aviation Academy" (SAA) og har drevet med pilotutdannelse i Sverige siden 1963. I 2018 byttet skolen navn og åpnet en ny skole i Arendal i Norge, hvor flytreningen finner sted på Gullknapp flyplass. I 2019 ble skolen fagskolegodkjent av NOKUT og norske søkere kan søke om studielån hos Lånekassen, noe som gjør at man kan finansiere majoriteten av utdannelsen med studielån.

Flåten til OSM Aviation Academy består av Cessna 172 (C172) enmotorsfly, Diamond Twinstar (DA42) tomotorsfly og Boeing 737 simulatorer fra MPS. Studenene leser teori parallellt med praktisk flytrening, noe som gjør at studieløpet er både intensivt og variert. Når man er ferdig eksaminert fra skolens «First Officer Program» har man ett EASA CPL(A) ME/IR sertifikat med ATPL(A) teori, Multi Crew Cooperation (MCC) kurs og Airline Preparation Course (APC).

Skolen har to opptak per år (mars og september) hvor maksimalt 30 studenter får studieplass per opptak. Før man kan søke til skolen må man oppfylle opptakskravene som er tydelig beskrevet på OSM Aviation Academy sine hjemmesider. Skolen arrangerer også informasjonsdager (Pilot Open Day) i flere norske byer hvert år.

For mer informasjon ser her: https://flyosm.no/

"Together we shape the future of aviation – Be part of it!"