30 prosent av alt flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

Mann som fyller drivstoff på fly.

30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.

En fersk rapport fra Rambøll viser nå at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. Drivstoffet vil lages av skogsavfall og massevirke fra norsk skog. Målet med rapporten har vært å undersøke tilgangen på bærekraftig råstoff og nye, sertifiserte produksjonsteknologier. I tillegg har det vært viktig å vurdere hvilke virkemidler som skal til for å fase inn bærekraftig drivstoff til fly på norske lufthavner. Utredningen er gjennomført av Rambøll med Vista Analyse og Sintef som samarbeidspartnere. Prosjektets styringsgruppe har bestått av representanter fra Avinor, Norwegian, SAS og NHO Luftfart. Les kortversjonen av rapporten her.