Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Å fly helikopter er et eventyr og et adrenalinkick!

Det er ingen andre flymaskiner som er i stand til å utføre de operasjonene et helikopter kan, og det er nettopp derfor mulighetene er så mange for de som velger å ta et helikoptersertifikat.

Bilde av et helikopter ved et fjell

Fint å vite om helikopterpiloter!

Hvem ansetter helikopterpiloter?

Luftambulanse, lasteflyging, persontransport, politihelikopter, offshore, søk- og redning, eller hva med spektakulære film- og fotooppdrag?  Alt er mulig med et helikoptersertifikat!

Hvor utdanner man seg?

I Norge er det to private flyskoler som tilbyr helikopterpilot-utdanning: EHC og Luftfartsskolen. Skolenes yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudium med studielånsrett i Lånekassen.

Etter fullførte studier kan du jobbe både i Norge og i utlandet, nå kan drømmene ta deg hvor du vil!

Hvilke krav stilles til meg?

For å bli starte på utdanningen som helikopterpilot må du:

  • Være over 18 år
  • Bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1 (klasse 2 dersom du ønsker et privat sertifikat)
  • Bestå skolens opptaksprøver

I tillegg vil det bli gjort en uttømmende politiattest før studiestart.

Hvor kan jeg utdanne meg til helikopterpilot?

European Helicopter Center (EHC)

Hele utdanningen gjennomføres i moderne fasiliteter på Sandefjord Lufthavn Torp. Det kommersielle sertifikatet (CPL(H) ) tar fra 10-15 måneder å gjennomføre, dersom du studerer på fulltid. Her har du teoriundervisning i klasserom, og du flyr 130 timer i toseters helikoptre, Robinson R22. I tillegg flyr du fem timer i en topp moderne helikoptersimulator. På skolen finnes også helikoptre av typen Robinson R44, AS350 og AS355.

Når du har fått sertifikatet, kan du begynne å jobbe som pilot eller lastemann, i Norge eller i utlandet. Dersom du i tillegg ønsker instrumentkurset (IR), som kreves for å jobbe offshore, i politiet og i luftambulansen, kan denne tas som en del av den integrerte utdannelsen, eller som en videreutdanning på et senere tidspunkt.

Skolen er åpen for studentene døgnet rundt, og de fleste velger å bo på skolens internat under studietiden. Her lever du tett på et hektisk flyplassmiljø, og du får se hvordan de ferdigutdannede pilotene jobber i det daglige.

Helikoptersertifikatene kan også tas på deltid, dersom du ønsker å jobbe ved siden av. Da kalles det et modulært kurs.

Studenter som uteksamineres fra EHC, besitter et internasjonalt Europeisk EASA sertifikat. Flyging andre steder enn Europa, som for eksempel Asia, vil være mulig med en enkel kreditering fra europeisk sertifikat til det gjeldende området man ønsker. Denne krediteringen vil være enkel, da EASA sertifikat er det høyest rangerte og aksepterte sertifikatet i alle land.

Gå til EHC.