Hva drømmer du om å bli?

Det finnes mange ulike karrieremuligheter innen luftfart - enten du vil fly over skyene eller ha bena godt plantet på bakken. Her er et lite innblikk.

Mange spennende jobbmuligheter på en flyplass

Mange ulike tjenester er nødvendige for at flyplassen og flytrafikken kan operere på en sikker og effektiv måte.Det er blant annet behov for flygeledere, bagasjehåndtering, innsjekking, sikkerhet, IKT, catering, transport, brannvern, vedlikehold av rullebane og teknisk utstyr som radar, landingslys osv.

Hvilken utdannelse trenger jeg?

Litt om logistikkfaget

En flyarbeider med logistikkutdannelse har kunnskaper innenfor IKT og prosesser hvor gods og bagasje fordeles. På en flyplass er arbeidet preget av høyt tempo og teamwork. Sentrale arbeidsområder for en flyarbeider kan inneholde alt fra service, veiledning, vektbegrensning og vektfordeling ved transport til ordrebehandling, lagerhold og kunnskap om emballering og forsendelser samt sikring av gods. Flyarbeidere er brukere av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling har ansvar for vedlikehold av bakkeutstyr.

Litt om salg, service og reiseliv

På en flyplass er arbeidet preget av høyt tempo og teamwork. Du vil ha svært varierte arbeidsoppgaver der du har mye kontakt med de som skal ut å reise. Sentrale arbeidsoppgaver er passasjerservice, innsjekk av passasjerer og bagasje/frakt, oppgaver i forbindelse med boarding, ankomstservice mm.