Mange spennende jobbmuligheter på en flyplass

Mange ulike tjenester er nødvendige for at flyplassen og flytrafikken kan operere på en sikker og effektiv måte.Det er blant annet behov for flygeledere, bagasjehåndtering, innsjekking, sikkerhet, IKT, catering, transport, brannvern, vedlikehold av rullebane og teknisk utstyr som radar, landingslys osv.

Hvilken utdannelse trenger jeg?

Litt om logistikkfaget

En stuer med logistikkutdannelse har kunnskaper innenfor IKT og prosesser hvor gods og bagasje fordeles. På en flyplass er arbeidet preget av høyt tempo og teamwork. Sentrale arbeidsområder for stuere kan inneholde alt fra service, veiledning, vektbegrensning og vektfordeling ved transport til ordrebehandling, lagerhold og kunnskap om emballering og forsendelser samt sikring av gods. Stuere er brukere av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling bruk og vedlikehold av teknisk utstyr.

Litt om IKT/Kontormedarbeider

Sentrale arbeidsområder er drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer, informasjonssikkerhet, etikk og personvern, installasjon, bruk og vedlikehold av programvare, rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer samt service og brukerstøtte. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.