NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

7 resultater

Type artikkel
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter, Uttalelser

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til elfly-program. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart er positiv til regjeringens initiativ om å utarbeide et program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. NHO Luftfart har spesielt valgt å fokusere på å gi innspill til anbefalte mål, tiltak og virkemidler.

 2. Uttalelser

  Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart

  Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart. Regjeringens tiltak 13.mars gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart.

 3. Uttalelser, Næringspolitikk

  Arendalsuka - Hvorfor er et godt flytilbud viktig for Norge

  Hvorfor er et godt flytilbud i Norge viktig for norsk næringsliv? Det vil du få vite mer om på Arendalsuka.

 4. Uttalelser, Næringspolitikk

  Behandling av personopplysninger i NHO Luftfart

  Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger.

 5. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner.

 6. Uttalelser, Næringspolitikk

  Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

 7. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene.