Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

Publisert

NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner.

NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner. Dette kostnadsnivået ligger imidlertid godt over kostnadsnivået for tidligere år, og dette skyldes økt ressursbruk til arbeidet med digitalisering og forenkling.  På bakgrunn av pågående arbeid med omorganisering, effektivisering og automatisering av manuelle tjenester har ikke LT gjennomført en reell kartlegging av ressursbruk og grunnlag for satsene for 2018. Disse er slik vi forstår, med noen unntak, videreført tilnærmet uendret. Se hele høringssvaret her.