Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart

Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart. Regjeringens tiltak 13.mars gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart.

Regjeringens tiltak 13.mars gir et lite pusterom,  men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart.  Bildet endrer seg til det verre fra time til time og selskapene har allerede nå mistet store deler av trafikken.  Det er derfor skuffende at regjeringen blant annet lar være å innfri helt nødvendige tiltak for å etablere en låneordning med tilstrekkelig kredittilgang for å håndtere likviditetsutfordringer for bransjen. 

Nasjonale interesser står i fare hvis vi må avvikle store deler av vårt landsomfattende nett av lufttransport som er avgjørende for blant annet helsevesen og pasientreiser, politi, forsvar og andre samfunnskritiske områder.

Men vi er fornøyd med at myndighetene innstiller betalingen av lufthavnavgifter og midlertidig avvikler flypassasjeravgiften.  Dette bidrar positivt, men det er nødvendig med flere avgiftslettelser for at vi skal komme gjennom denne svært krevende fasen for landets lufttransport.