MANGLENDE OPPFØLGING AV MELD. ST. 30 (2016-2017) VERKSEMDA TIL AVINOR AS