Testkrav på grensen må fjernes

NHO Luftfart har denne uken skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi understreker viktigheten av at kravet om at alle som ankommer Norge må testes på grensen nå må fjernes.

NHo Luftfart har denne uken skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi har understreket viktigheten av at kravet om at alle må teste seg ved ankomst til Norge fjernes så snart dette vurderes som smittevernsfaglig forsvarlig. Helsedirektoratet har nå gitt sin anbefaling om at kravet kan avvikles, og det er viktig at Regjeringen raskt følger opp helsemyndighetenes klare krav. Les brevet her.