Ekspertgruppe anbefaler økt moms på flytransport

Ekspertgruppe anbefaler økt moms på flytransport - vil rasere flytilbudet i distrikts-Norge

Et ekspert-utvalge anbefaler at dagens reduserte satser og nullsatser avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats i løpet av maksimalt tre år. Norsk innenriks luftfart vil få en momssats på 23 eller 25 prosent dersom anbefalingen blir tatt til følge. Dersom dette skulle bli en realitet vil flytilbudet i distrikts-Norge bli rasert. Se pressemeldingen her: Pressemelding.docx