IATA lanserer kampanje i Norge

IATA lanserer kampanjen "Fly Safely Drink Responsible" ved Avinors lufthavner

IATA har lansert kampanjen "Fly Safely Drink Responsible" ved Avinors lufthavner i dag. Dette vil være et viktig bidrag inn i det holdningsskapende arbeidet som gjøres innenfor dette området.  Avinor, NHO Luftfart og Luftfartstilsynet er blant de som har stilt seg bak denne kampanjen. For mer informasjon se her.