NHO Luftfarts høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring

NHO Luftfart har sendt høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. Høringsfristen var 15. august. NHO Luftfart deltok i det offentlig oppnevnte utvalget, men har allikevel ønsket å komme med noen synspunkter og innspill på utvalgets rapport.

NHO Luftfart har gitt høringssvar til NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. NHO Luftfart deltok i det offentlig oppnevnte utvalget, men har allikevel ønsket å komme med noen synspunkter og innspill på utvalgets rapport. Les selve høringssvaret her