Brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet

Etter to dager med forhandlinger, ble det brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet om revisjon av Flyoverenskomsten.

Etter to dager med forhandlinger, ble det brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet om revisjon av Flyoverenskomsten.

Partene har bedt om bistand fra Riksmekler. Meklingsdato vil fastsettes av Riksmekler.

Permittering grunnet streik (nho.no)