Et steg i riktig retning for luftfarten

Forhandlingene i Stortinget betyr at det er flertall for å fjerne flypassasjeravgiften for hele 2021, og holde mva-satsen på flytransport nede på 6% frem til 1. juli 2021. I tillegg skal gjeldende ordning med kjøp av flytransporttjenester videreføres i 2021, med en økning på 370 mill kroner utover regjeringens forslag. Men kanskje aller viktigst, regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av en egen kompensasjonsordning for luftfarten. Det er er steg retning for luftfarten.

Forhandlingene i Stortinget betyr at det er flertall for å fjerne flypassasjeravgiften for hele 2021, og holde mva-satsen på flytransport nede på 6% frem til 1. juli 2021. I tillegg skal gjeldende ordning med kjøp av flytransporttjenester videreføres i 2021, med en økning på 370 mill kroner utover regjeringens forslag. Men kanskje aller viktigst, regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en vurdering av en egen kompensasjonsordning for luftfarten. 

NHO Luftfart er fornøyd med at regjeringen nå skal vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten, og legger til grunn at en slik ordning må dekke en andel av det historiske omsetningsbortfallet som skyldes smittevern og reiserestriksjoner. 

"Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart er fornøyd med at regjeringen nå skal vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten, og legger til grunn at en slik ordning må dekke en andel av det historiske omsetningsbortfallet som skyldes smittevern og reiserestriksjoner. Han tilføyer at bortfall av flypassasjeravgiften for 2021 er et klokt tiltak for å stimulere gjenoppbygging av flytilbudet, noe som betyr mye for folk flest og for verdiskaping i hele landet.

Lothe legger nå til grunn at regjeringen vil gå i dialog med luftfartsbransjen for å diskutere mulige opplegg for en kompensasjonsordning."