NHO Luftfart ber om møte om nødvendige tiltak for norsk luftfart fremover i kjølevannet av Covid-19

NHO Luftfart har sendt brev til Næringsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren der vi anmoder om et møte for å diskutere behovet for ytterligere nødvendige tiltak for å avhjelpe de enorme utfordringene som luftfartsbransjen står ovenfor som et resultat av Covid-19.

NHO Luftfart har sendt brev til Næringsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren der vi anmoder om et møte for å diskutere behovet for ytterligere nødvendige tiltak for å avhjelpe de utfordringene som luftfartsbransjen står ovenfor som et resultat av Covid-19. Norsk luftfart har, pga. Covid-19 og de smitterstriksjoner mm. som er innført, opplevd enorme omsetningsbortfall og befinner seg nå i dyp økonomisk krise Les selve brevet her.