Krigen i Ukraina - konsekvenser for luftfartsnæringen

NHO Luftfart har skrevet likelydende brev til Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet om konsekvenser som krigen i Ukraina gir for de norske flyselskapene.

NHO Luftfart har skrevet likelydende brev til Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet om konsekvenser som krigen i Ukraina gir for de norske flyselskapene.Russlands krigføring i Ukraina har naturlig nok bidratt til betydelig usikkerhet for trafikk- og markedsutvikling, men har ikke minst bidratt til en ekstremt høy pris på drivstoff. Kombinasjonen av dempet reiselyst og sterkt økende drivstoffpriser i kjølvannet av en 2-års pandemi kan bli svært ødeleggende for næringen og i neste runde for samfunnet gjennom et redusert flytransporttilbud og høyere prisnivå for de reisende. Les brevet her