Regjeringens nye smittevernsrestriksjoner - konsekvenser og tiltak for norsk luftfartsnæring

Pandemien har blomstret opp i Norge. NHO Luftfart etterspør målrettede avbøtende tiltak.

De siste ukene har pandemien blomstret opp i Norge, noe som har svekket trafikk- og inntjeningen for flyselskapene fra et allerede svekket nivå. Med Regjeringens iverksetting av ytterligere smittevernstiltak som følge av omikron-viruset, har dette umiddelbart gitt en dramatisk effekt på flytrafikken. NHO Luftfart etterspør derfor målretted avbøtende tiltak. For mer informasjon se her.