Undersøkelse om konkurranseloven

NHO samarbeider med Konkurransetilsynet for å høyne kjennskapen til konkurranseloven.

NHO samarbeider med Konkurransetilsynet for å høyne kjennskapen til konkurranseloven. Vi håper derfor at så mange bedrifter som mulig vil delta i undersøkelsen. I uke 46 og 47 gjennomfører Konkurransetilsynet en undersøkelse blant norske bedrifter og advokater der formålet er å kartlegge kjennskap, kunnskap og holdninger til konkurranseloven, Konkurransetilsynets arbeid og konkurransepolitikk. Svarene fra undersøkelsen vil være svært viktig til tilsynets fremtidige arbeid med å håndheve konkurranseloven effektivt og fremme konkurranse som er til fordel for forbrukere, næringsliv og samfunnet. Vi håper så mange som mulig vil svare på undersøkelsen. Undersøkelse er beregnet til å ta ca. 5-15 minutter å besvare. Kantar gjennomfører undersøkelsen for oss og sikrer konfidensiell behandling av alle svar. Det er Norsk Gallup som henter inn data for Kantar. Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Synnøve Tangen Stub i Konkurransetilsynet.

E-post: syts@kt.no Telefon: 900 19 408