Tvungen lønnsnemd i flyteknikerkonflikten

Regjeringen grep tirsdag inn i konflikten mellom flyteknikerne i NFO og NHO Luftfart med tvungen lønnsnemnd. Konflikten avsluttes umiddelbart, og alle ansatte skal tilbake på jobb.

– Vi respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.  

Les pressemeldingen fra arbeids- og inkluderingsdepartementet her

–  Vi har hele tiden søkt å finne en løsning gjennom forhandlinger og mekling. Konflikten kom på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og flybransjen, og har vært en stor belastning for alle som har blitt berørt. Dette har rammet både reisende og norske bedrifter. Det er beklagelig, sier Lothe.  

Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, en ramme som danner normen for alle yrkesgrupper i Norge. Da flyteknikerne ba om en lønnsøkning på rundt 17 prosent, var det milevis over alle andre.  

 Dette lønnsoppgjøret gikk til konflikt på grunn av flyteknikernes altfor høye lønnskrav. Vi er avhengig av en samordnet lønnsdannelse i Norge for å trygge arbeidsplasser og sikre god lønnsvekst for alle. NHO Luftfart har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske frontfagsmodellen bevares, sier Lothe. 

Les også: Flyteknikere i streik 

Om tvungen lønnsnemnd  

Ved en tvungen lønnsnemnd fremmer regjeringen et lovforslag til Stortinget om bruk av tvungen lønnsnemnd. Det er da i neste instans Rikslønnsnemnda som skal finne den endelige løsningen for partene. 

Det vil ta noe tid før Rikslønnsnemnda behandler saken, men partene i arbeidslivet har tradisjon for å avslutte konflikten når regjeringen meddeler partene at den vil fremme lovforslag til Stortinget om tvungen lønnsnemnd.