Rettssak om virksomhetsoverdragelse

Rettssaken om virksomhetsoverdragelse mellom piloter og Babcock startet i dag i Nord-Troms tingrett

Rettssaken om virksomhetsoverdragelse mellom piloter og Babcock startet i dag i Nord-Troms tingrett. Det er satt av fire dager til saken som går i Tromsø. Bedriften får advokatbistand fra NHO i denne saken.