Ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge

Publisert

Ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge

Menon har, på oppdrag av NHO Luftfart, utarbeidet en ny rapport om ringvirkninger av utenlandske flyreisendes konsum i Norge. Rapporten viser at Norwegian, SAS og Widerøe fraktet 2,15 millioner utenlandske passasjerer til Norge i 2017. Dette genererte en meromsetning på 20 milliarder for norsk næringsliv. Hvis du vil lese hele rapporten ser her.