Ny NOx - avtale er nå åpen for signering

Publisert

NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

Næringslivets NOx-fond har som formål å redusere NOx-utslipp. Femten samarbeidende næringslivsorganisasjoner er stiftere av fondet. NHO Luftfart er en av disse næringslivsorganisasjonene og de av våre medlemsbedrifter som er underlagt NOx-avgift kan tilslutte seg avtalen. For mer informasjon om hvordan man som virksomhet tilknytter seg ny avtale, se her.

Evt. spørsmål må tas direkte med NOx-fondet.