Ny IA-avtale

Ny IA-avtale er inngått

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. For mer informasjon se under:

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/sykefravar_og_permisjoner/inkluderende-arbeidsliv/artikler/ny-ia-avtale-fra-1.1.2019/