Koronaviruset - råd til bedriftene

NHO har utarbeidet en veileder til bedriftene i forbindelse med koronaviruset. Her finner du svar på situasjoner som kan oppstå i bedriften og nyheter relatert til koronaviruset.

NHO har utarbeidet en veileder til bedriftene i forbindelse med koronaviruset. Her finner du utfyllende svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset.NHO anbefaler ellers at bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. For mer informasjon se her: 

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/