Høyesterett gir Norwegian medhold

Høyesterett gir Norwegian medhold

NHO Luftfart er enig med arbeidstakerorganisasjonene om at det skal være trygge og gode ansettelsesforhold og klare ansvarsforhold, samt at de ansatte i luftfartsbransjen skal ha mulighet til å ha dekkende tariffavtaler. Kjernen i denne saken er at Parat og LO har påstått at dette ikke har vært tilfellet i Norwegian, noe Norwegian og NHO har tilbakevist. Når det er uenighet om denne typen spørsmål, er det domstolen som må ta stilling i saken. Det har Høyesterett nå gjort. Selv om både Parat og LO er skuffet over dommen, må de likevel som alle parter forholde seg til det når Høyesterett har tatt en avgjørelse. Det er viktig at dagens lovverk opprettholdes for å sikre likeverdige og konkurransedyktige vilkår for norsk luftfartsnæring. Etter NHO Luftfarts vurdering synliggjør dommen at regelverket har en god balanse i arbeidstagernes rettigheter.

Når det gjelder bakgrunnen for Norwegians valg av driftsmodell, så er dette for å styrke selskapets konkurransekraft og sikre fortsatt økt sysselsetting i Norwegian. Parat har påstått at Norwegian har leiet inn piloter til driftsselskapene. Høyesterett har slått klart fast at dette ikke er innleie, men lovlig kjøp av entreprise.