NHO Luftfart søker ny administrerende direktør

NHO Luftfart søker ny administrerende direktør som skal løfte organisasjonen videre og bidra til synliggjøring av luftfartens viktige rolle i samfunnet.

Luftfarten er sentral i å sikre samferdsel og transport innenlands og utenlands, og muliggjør med det store deler av verdiskapingen i Norge. Vår nye administrerende direktør må jobbe for å skape økt forståelse for bransjens viktige rolle. Sentralt i rollen blir å sikre rammevilkår som ivaretar medlemmenes mulighet til å drive på en bærekraftig og lønnsom måte til det beste for samfunnet, ansatte og passasjerer. For mer informasjon om stillingen se her.