NHO Luftfart etterspør kraftig tiltakspakke for norsk luftfart

NHO Luftfart etterspør en kraftig tiltakspakke for luftfartsvirksomheter som resultat av Korona. Bransjen opplever store økonomiske utfordringer som følge av korona. Det er derfor behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å opprettholde et grunnleggende flytransporttilbud, og dempe de økonomiske skadevirkningene.

Etterspørselen etter flyreiser synker dramatisk. Bildet endrer seg til det verre fra time til time. Bransjen opplever store økonomiske utfordringer som følge av korona. Det er derfor behov for kraftfulle tiltak fra myndighetene for å opprettholde et grunnleggende flytransporttilbud, og dempe de økonomiske skadevirkningene. Flere ulike tiltak er nødvendig for at norsk luftfart skal komme gjennom en periode med dramatisk markedssvikt. Våre forslag til tiltak er:

Man bør etablere en låneordning/kredittfasilitet for å håndtere akutte likviditetsproblemer i bransjen, slik en rekke andre land har gjort tidligere og EU regelverket åpner for. 

Man bør foreta tilpasninger i flere skatte- og avgifter for luftfarten som kan virke på noe lengre sikt.

  • Legg flypassasjeravgiften "på is", med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020. 
  • Fjern CO2 avgiften med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020. 
  • Moms på persontransport og reiseliv bør kraftig nedjusteres. 
  • Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgiften i 2020 bør innføres. 
  • Man bør vurdere tiltak for midlertidig å redusere luftfartsavgifter i Norge. 
  • Regjeringen må bidra til at gjeldende forbrukerregelverk (EU/261) tilpasses den akutte markedssituasjonen man nå står i. 

NHO Luftfart ønsker å understreke at det nå er behov for en kraftfull tiltakspakke for luftfarten, og at denne må legges frem snarest. Viktigste tiltak er tilgang på kapital; en redningspakke som kan gis på meget kort varsel. Virkemidlene må bidra til at bransjen opprettholder tillitt i markedet og kan videreføre sin virksomhet og opprettholde et grunnleggende transporttilbud i samfunnet. Tiltakene må så langt som råd ha lengst mulig tilbakevirkende kraft, gjerne fra 1.1. 2020, noe som styrker likviditetssituasjonen for bransjen.