NHO Luftfart deltok på Arendalsuka

NHO Luftfart deltok også i år på Arendalsuka med arrangementet "Flight 2035 fra Arendal til Paris er straks klar for ombordstigning" der vi fokuserte på hva som skal til for at luftfarten på sikt kan bli fossilfri, inkludert hvilken politikk som må føres for å gjøre dette kommersielt mulig.

NHO Luftfart deltok også i år på Arendalsuka med arrangementet "Flight 2035 fra Arendal til Paris er straks klar for ombordstigning" der vi fokuserte på hva som skal til for at luftfarten på sikt kan bli fossilfri, inkludert hvilken politikk som må føres for å gjøre dette kommersielt mulig.

Medvirkende var:

Jon Ivar Nygård (Ap), Samferdselsminister, Regjeringen
Lene Westgaard-Halle (H), Stortingsrepresentant, Næringskomiteen
Lars Haltbrekken (SV), Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen
Hans Inge Myrvold (SP), Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Stortingsrepresentant, Justiskomiteen
Sigrun Aasland, Daglig leder, Miljøstiftelsen Zero
Stein Nilsen, Styreleder, NHO Luftfart
Knut Morten Johansen, Direktør Samfunnskontakt, SAS
Silje Brandvoll, Kommunikasjonsdirektør, Widerøe
Anders Fagernæs, Direktør for bærekraft, Norwegian

Vi ønsker å rette en stor takk til alle som stilte opp på dette arrangementet - både til de som medvirket og til alle som satt i salen for å høre på!