NHO Luftfart deltar på Arendalsuka i sammen med de norske flyselskapene

Fossilfri fly kommer, men hvor raskt? Og hvilken politikk må føres for å gjøre det kommersielt mulig? Er det på tide med et klimapartnerskap mellom myndighetene og luftfarten? Dette er temaer som vi skal diskutere på Arendalsuka.

NHO Luftfart vil delta på Arendalsuka i sammen med de norske flyselskapene. På torsdag 18. august klokken 10:00 på Thon hotel Arendal vil vi ha et felles arrangement.

På linje med alle andre sektorer må luftfarten kutte klimagassutslippene radikalt de neste tiårene. Men problemet er ikke først og fremst flyet. Det er drivstoffet. Fly krever langt mindre naturinngrep enn vei og bane - og kan faktisk bli vår mest miljøvennlige transportform.
 
Fossilfri luftfart er ikke bare et viktig klimatiltak, men en forutsetning for spredt bosetning og verdiskaping i vårt lange land. Flyr du nordover langs svenskegrensen om kvelden ser du lys hele veien til Tromsø på norsk side. I Sverige er det nesten helt mørkt.
Vi flyr fire ganger mer innenriks enn svenskene. Og det bør vi kanskje fortsette med?
 
For fossilfrie fly er på vei. De første elektriske ruteflyene tar av fra en norsk lufthavn i 2026. Samme år skal Airbus testfly en 200 seters hydrogendrevet maskin og i Trondheim har Rolls Royce allerede bygget elektriske motorer til 60-seters fly. I påvente av at teknologien blir kommersielt tilgjengelig skal deler av dagens flåte over på mer bærekraftig flydrivstoff.
Fossilfri fly kommer, men hvor raskt? Og hvilken politikk må føres for å gjøre det kommersielt mulig? Er det på tide med et klimapartnerskap mellom myndighetene og luftfarten?
 
Medvirkende:
Jon Ivar Nygård (Ap), Samferdselsminister, Regjeringen
Lene Westgaard-Halle (H), Stortingsrepresentant, Næringskomiteen
Lars Haltbrekken (SV), Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen
Hans Inge Myrvold (SP), Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen
Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), Stortingsrepresentant, Justiskomiteen
Sigrun Aasland, Daglig leder, Miljøstiftelsen Zero
Stein Nilsen, Styreleder, NHO Luftfart
Knut Morten Johansen, Direktør Samfunnskontakt, SAS
Silje Brandvoll, Kommunikasjonsdirektør, Widerøe
Anders Fagernæs, Direktør for bærekraft, Norwegian
Debattleder: Marthe Scharning Lund, Fo°tprint
 
Velkommen til debatt!
 
For mer informasjon: https://fb.me/e/1DwMoLAnd