Lønnskompensasjonsordning klar

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar. NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao. "full lønn" i 18 dager.

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar. NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao. "full lønn" i 18 dager. For mer informasjon les her:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/2020/koronaviruset/lonnskompensasjonsordningen-for-permitterte-er-klar/