Kommentar fra NHO Luftfart til budsjettforliket

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2023 foreslås det å øke flypassasjeravgiften med et økt proveny på 140 millioner kroner. Avgiften skal økes på reiser utenfor EØS (Europa). Dette vil gi en betydelig økning av avgiftene til land som Tyrkia, samt alle interkontinentale reiser. Ny avgift, i tillegg til luftfarts- og miljøavgifter, blir kr 320 per passasjer.

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2023 foreslås det å øke flypassasjeravgiften med et økt proveny på 140 millioner kroner. Avgiften skal økes på reiser utenfor EØS (Europa).

Dette vil gi en betydelig økning av avgiftene til land som Tyrkia, samt alle interkontinentale reiser. Ny avgift, i tillegg til luftfarts- og miljøavgifter, blir kr 320 per passasjer.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, mener at dette er et meget umusikalsk forslag som vil ytterligere svekke en bransje som sliter med store økonomiske utfordringer.

Dette er en avgift uten reell miljøeffekt, og som vil gi dyrere flyreiser og slå spesielt uheldig ut for et stort reiselivsmarked som Nord-Amerika. Resultatet kan bli at flere nordmenn vil reise fra København eller Stockholm når de skal ut i verden, sier Lothe. Dette svekker vår egen flyplass på Gardermoen, og gir lengre og mindre klimavennlige reiser. Ifølge Lothe vil dette snarere gi mer klimagassutslipp enn en positiv miljøeffekt.

Lothe minner om at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet var kritiske til innføringen av flypassasjeravgiften i 2016. Nå har åpenbart begge partiene snudd, noe som vil ramme "folk flest" gjennom et dyrere og kanskje dårligere flytilbud fremover.