Generalforsamling NHO Luftfart

NHO Luftfart avholder sin årlige generalforsamling 16. november.

NHO Luftfart har generalforsamling 16. november fra klokken 16:00. Vi håper flest mulig av våre medlemsbedrifter har anledning til å delta. Generalforsamlingen avsluttes med en felles middag hos oss på Majorstua. Påmelding kan gjøres til Camilla.rise@nho.no.