Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

NHO Female Future er et anerkjent lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ønsker å satse på. Hensikten med programmet er å mobilisere flere talenter, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, og slik bidra til at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Dette er et godt program for å utvikle seg i egen lederrolle og settes i stand til å ta større lederansvar.

NHO skal nå i gang med nye kull med Female Future programmet og i år skal NHO ha 2 kull.

Her kan du lese mer om programmet, finne søknadslenken og kontaktinformasjon https://www.nho.no/samarbeid/female-future/