Felles erklæring om uregjerlige passasjerer

NHO Luftfart, Luftfartstilsynet og ledende aktører i luftfartsbransjen tar et felles standpunkt mot uregjerlige passasjerer

NHO Luftfart, i samarbeid med Luftfartstilsynet og ledende aktører i norsk luftfart, har signert en felles erklæring for å ta et tydelig standpunkt mot økende utfordringer med uregjerlige passasjerer. Dette initiativet støttes av IATA og EASA, og er et sterkt signal om bransjens forpliktelse til å sikre tryggheten til alle som reiser med eller arbeider i norsk luftfart.

Erklæringen fokuserer på fire hovedområder: kommunikasjon, opplæring, alkohol og rusmidler, og samarbeid.

For mer informasjon se her:Felles erklæring om uregjerlige passasjerer på lufthavner og på flyvninger (luftfartstilsynet.no)