Brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og flyteknikerne side

- Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet. Dette rammer svært mange som skal på ferie, flyselskapene i Norge og alle som er avhengig av å ta fly i hverdagen, sier direktør for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Det var i ettermiddag fredag 24.juni at det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og flyteknikerne. Riksmeklerens forslag til løsning ble nedstemt av arbeidstakersiden.

- Skissen fra Riksmekleren var noe NHO Luftfart var villig til å akseptere. Riksmekleren har gjort en stor innsats for å forsøke å finne en løsning, sier direktør for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

- Forslaget mitt har vært et økonomisk oppgjør på linje med frontfaget. Så er det en del tilpasninger som knytter seg til hva som er spesielt for dette tariffområdet, sier mekler Carl Petter Martinsen.

Martinsen sier at det ikke kom noe positivt ut av det fornyede forsøket når det gjelder å komme til enighet mellom partene.

- NFO har stått helt fast på et ekstremt lønnskrav på rundt 17 prosent. Rammen for årets lønnsoppgjør er 3,7 prosent, og det er dette andre grupper i samfunnet har akseptert. NHO har et ansvar for å følge lønnsrammen og for at den norske lønnsmodellen bevares. Det er dette som står på spill, sier Lothe.