NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

36 resultater

Type artikkel
Velg område
36 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyheter

  NHO Luftfart skal delta på høring

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

 2. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner.

 3. Nyheter

  Ny NOx - avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.

 4. Nyheter, Klima og miljø

  30 prosent av alt flydrivstoff kan være bærekraftig innen 2030

  30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030. En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene.

 5. Uttalelser, Næringspolitikk

  Høring – Rapport om forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

  NHO Luftfart har gitt en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

 6. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrer 2014 - høringsinnspill fra NHO Luftfart

  LTs samlede kostnader har økt jevnt de siste årene.