NHO Luftfart

Innhold

Artikler

Vis filtrering

33 resultater

Type artikkel
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Uttalelser, Næringspolitikk

  Arendalsuka - Hvorfor er et godt flytilbud viktig for Norge

  Hvorfor er et godt flytilbud i Norge viktig for norsk næringsliv? Det vil du få vite mer om på Arendalsuka.

 2. Uttalelser, Næringspolitikk

  Behandling av personopplysninger i NHO Luftfart

  Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger.

 3. Nyheter

  Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  NHO Luftfart har sendt høringssvar til Miljødirektoratet i forbindelse med høring om endring av klimakvoteforskriften.

 4. Nyheter

  NHO Luftfart deltar på Arendalsuka

  NHO Luftfart vil, i sammen med Norwegian, SAS, Torp Sandefjord lufthavn og Widerøe ha et arrangement tirsdag 14. august om luftfartens betydning for norsk næringsliv.

 5. Nyheter

  til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

  Høringssvar fra NHO Luftfart til Miljødirektoratets høring om endringer i klimakvoteforskriften

 6. Nyheter

  EUs kvotesystem

  Slik virker EUs kvotesystem for luftfarten

 7. Nyheter

  Samarbeid om miljøkonferanse

  NHO Luftfart arrangerte miljøkonferanse om biodrivstoff til luftfart og utvikling av elektriske fly sammen med Avinor og Zero.

 8. Nyheter

  NHO Luftfart skal delta på høring

  NHO Luftfart skal delta på høring om Meld.St.41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 - Norsk omstilling i europeisk samarbeid

 9. Uttalelser, Næringspolitikk

  Luftfartstilsynets gebyrregulativ 2018

  NHO Luftfart har merket seg at LT legger til grunn en budsjettramme på 222,3 millioner kroner for 2018, som ligger noe over budsjettrammen for 2017 på 219,8 millioner kroner.

 10. Nyheter

  Ny NOx - avtale er nå åpen for signering

  NHO Luftfart minner om at ny NOx-avtale nå er åpen for signering. Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må også tilslutte seg ny avtale.