Artikler

Vis filtrering

86 resultater

Type artikkel
Velg område
86 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Strategi som svekker norsk luftfart

  Regjeringens fremlagte strategi for norsk luftfart er en skuffelse for næringen. Regjeringen sier det ikke rett ut, men dette er i realiteten en strategi for å bygge ned luftfarten i Norge.

 2. Ny oppdrift for luftfarten

  Norsk luftfart er fremdeles i luften etter å ha vært truffet hardt av Covid-19, men det har røynet på. Spørsmålet er om bransjen noen gang kommer opp i full marsjhøyde med de rammebetingelser norske flyselskap gis.

 3. Erik Lahnstein ny leder i NHO Luftfart

  Erik Lahnstein (50) er ansatt som ny administrerende direktør i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart. Lahnstein har erfaring fra norsk politikk, privat næringsliv og medlemsorganisasjoner, blant annet som statssekretær for Senterpartiet i Samferdselsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

 4. NHOs årskonferanse

  NHO Luftfart deltok, i sammen med en rekke politikere og næringslivsledere, på NHOs årskonferanse 5. januar. Tema for konferansen var "Uro" - hvordan skal vi møte de nye store utfordringene som folk og bedrifter står overfor og hvordan må vi jobbe sammen for å løse dem.

 5. NHO Luftfart skal ha møte med Justis- og beredskapsdepartementet om "entry/exit"

  EU har vedtatt en forordning om et nytt og utvidet system for elektronisk registrering av tidspunkt og sted for inn- og utreise over Schengen-samarbeidets yttergrenser. Norske myndigheter har lagt seg på en såkalt O+ løsning. Dette betyr manuell kontroll av de reisende – noe som vil medføre et behov for en vesentlig oppbemanning av grensekontrollpunktene. Norske myndigheter har besluttet at flyselskapene må finansiere denne myndighetsoppgaven gjennom en økt passasjeravgift. Dette mener vi er prinsipielt galt og NHO Luftfart vil ta dette opp med politisk ledelse i Justis-og beredskapsdepartementet i møte 12. januar 2023.

 6. EU setter ambisiøse mål for en utslippsfri luftfart

  EU's medlemsstater og Europaparlamentet ble nylig enige om en ambisiøs reform av luftfartens handel med kvoter innen EUs kvotesystem (EU ETS). Forslaget innebærer blant annet en komplett utfasing av den tildelingen av gratiskvoter allerede fra 2026. Norsk luftfart har inngått i EU ETS siden 2012.

 7. Kommentar fra NHO Luftfart til budsjettforliket

  I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2023 foreslås det å øke flypassasjeravgiften med et økt proveny på 140 millioner kroner. Avgiften skal økes på reiser utenfor EØS (Europa). Dette vil gi en betydelig økning av avgiftene til land som Tyrkia, samt alle interkontinentale reiser. Ny avgift, i tillegg til luftfarts- og miljøavgifter, blir kr 320 per passasjer.