Vi har intervjuet fem personer som er i utdanning eller har et yrke innen luftfart slik at du får en bedre oversikt. Ser du noe som passer for deg?