NHO Luftfart på besøk på NTNU

NHO Luftfart besøkte i dag NTNU i forbindelse med at Regjeringen har satt av 5 millioner i revidert statsbudsjett til ny flyingeniørutdanning i Norge.

NHO Luftfart besøkte i dag NTNU i forbindelse med at Regjeringen har satt av 5 millioner i revidert statsbudsjett til ny flyingeniørutdanning i Norge. Målsetningen er at dette nye bachleorstudiet skal starte opp fra høsten 2024 med 25 nye studieplasser.  NHO Luftfart har i flere år etterspurt en nasjonal flyingeniørutdanning. Se nyhetssak i NRK med intervju med NHO Luftfarts direktør, Erik Lahnstein. 

NTNU får pengar til å utdanne flyingeniørar – NRK Trøndelag