Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

Som følge av virusutbruddet har etterspørselen etter personreiser med fly falt betydelig, og det kommersielle grunnlaget for en stor del av norsk personflytrafikk har falt bort. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag, etter forhandlinger med NHO Luftfart, Widerøe, SAS og Norwegian, inngått avtaler med de tre flyselskapene om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. For å se mer om avtalen mellom Regjeringen og aktuelle flyselskap se her:  eg er veldig glad for at vi så raskt har fått på plass et grunnleggende tilbud for befolkningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. For mer informasjon ser her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sikrer-et-minimumsniva-for-flytilbudet-i-norge/id2694437/